Cruciale procedures na afwerking van de opdracht

Vraag een gratis offerte aan

Recent nieuws

In tegenstelling tot wat de meeste mensen veronderstellen en in tegenstelling tot wat meestal gebeurt in onze sector, is het werk van een vertaalbureau dat belang hecht aan kwaliteit niet afgelopen wanneer de eigenlijke vertaling afgeleverd is.

Dankzij de extra stap Feedback/afwerking die Rosetta aan de opdrachtcyclus heeft toegevoegd, kan de klant van een toegevoegde waarde genieten bij elke afzonderlijke opdracht. Dankzij een interactief bewerkingsproces gebaseerd op de feedback van de klant wordt de tevredenheid van de klant gegarandeerd en halen alle partijen er voordelen uit op lange termijn.

Als de klant zijn expliciete goedkeuring geeft, wordt de vertaling van de terminologie die uit de opdracht voortkomt en die eigen is aan die specifieke klant of sector, opgeslagen in de klantendatabank bij Rosetta. We bieden deze bijkomende service gratis aan aan onze trouwe klanten. De databank wordt vervolgens automatisch ter beschikking gesteld van de vertalers en correctors die aan volgende opdrachten werken. Op die manier kunnen we de linguïstische consistentie garanderen en kunnen de productiekosten van het vertaalwerk op middellange termijn worden verlaagd.

Feedback / Afwerking
  • Er worden herhaalde aanpassingen gemaakt op basis van de feedback van de klant
  • De feedback wordt aan het dossier van de klant toegevoegd voor volgende opdrachten
  • De woordenlijsten voor de vertaling van teksten van die bepaalde klant of sector worden bijgewerkt en ter controle aan de klant doorgegeven
  • Na controle door de klant worden de woordenlijsten en de terminologie geïntegreerd in de databank van het vertaalgeheugen voor die bepaalde klant bij Rosetta Translation, zodat ze voor alle volgende opdrachten kunnen worden gebruikt.

Jackie Brook, Sr Product Manager

American Express

Thank you very much for your prompt and efficient service.

More Testimonials

David Savell

Bark & Co Solicitors

I have been extremely happy with your fast, efficient, low cost and friendly service which has been received well by both myself and my client

More Testimonials

Onze accreditaties

©2017 Alle rechten voorbehouden