Veelgestelde vragen over vertaaltechnologieën

Vraag een gratis offerte aan

Onze accreditaties

 • ATA Logo
 • ATC Logo
 • BSI 9001 Logo
 • BSI 9001 Logo
 • DIN EN 15038 Logo
Welke vertaaltechnologieën gebruikt Rosetta Translation? We gebruiken de meest geperfectioneerde programma’s voor vertaalgeheugens en data mining. Meer.
Hoe werken de programma’s voor vertaalgeheugens die Rosetta gebruikt? Ze ‘onthouden’ de vertaling van segmenten voor doeltreffend gebruik in de toekomst. Meer.
Hoe werken de programma’s voor data mining die Rosetta gebruikt? Eerder gecreëerd materiaal wordt in de databank opgeslagen en later opnieuw gebruikt. Meer.
Hoe wordt die technologie geïntegreerd in de opdrachtprocedure van Rosetta? Met goedkeuring van de klant maken we een speciale terminologiedatabank aan wanneer de eerste vertaling wordt gemaakt. Die databank wordt verder uitgebreid in de loop van alle latere opdrachten. Meer.
Welke voordelen haalt mijn organisatie daaruit op lange termijn? De belangrijkste voordelen voor onze klanten zijn de kortere revisietijd, een grotere tekstuele consistentie en directe kostenbesparingen. Meer.

 

Welke vertaaltechnologieën gebruikt Rosetta Translation?

Rosetta Translation gebruikt ultramoderne hulpprogramma’s voor computerondersteund vertalen om onze klanten te dienen. We gebruiken vooral:

 • Hulpprogramma’s voor vertaalgeheugens: die worden gebruikt door vertalers en correctors om ervoor te zorgen dat de terminologie op een consistente manier wordt gebruikt in elk document en in het geheel van documenten.
 • Hulpprogramma’s voor data mining: daarmee kan Rosetta bestaande vertalingen van een klant verwerken om een terminologiedatabank op maat op te bouwen die onze vertalers kunnen gebruiken in de vertaalgeheugens.

Hoe werken de hulpprogramma’s voor vertaalgeheugens die Rosetta gebruikt?

Hulpprogramma’s voor vertaalgeheugens slaan “tekstsegmenten” in een geheugen op terwijl de vertaler de tekst vertaalt. Als een bepaald segment op een andere plaats in de tekst wordt herhaald, kan de vertaler de vorige vertaling oproepen uit het geheugen, zodat hij dat betreffende segment niet opnieuw hoeft te vertalen of hoeft op te zoeken. Als een segment in de tekst voorkomt dat lijkt op een eerder vertaald segment, kan de vertaler het segment dat erop lijkt uit het geheugen oproepen en het aanpassen.

Hulpprogramma’s voor vertaalgeheugens mogen niet worden verward met ‘machinevertaling’. Machinevertalingen worden volledig door computers gemaakt. De kwaliteit van het resultaat is over het algemeen slecht en kan ten hoogste worden gebruikt als kladversie.

Hoe werken de hulpprogramma’s voor data mining die Rosetta gebruikt?

Ze maken een lijst op van mogelijke termen en hun vermoedelijke vertaling op basis van eerder vertaald materiaal. De goedgekeurde termen kunnen dan onmiddellijk in een databank voor die bepaalde klant worden overgebracht, van waaruit ze worden bewerkt en goedgekeurd door een terminoloog of een specialist in dat bepaalde domein.

Hoe wordt die technologie geïntegreerd in de opdrachtprocedure van Rosetta?

Wanneer een klant een eerste vertaalopdracht doorgeeft, wordt een eerste ‘vertaalgeheugen’ voor die bepaalde klant gecreëerd. Dat kan uitsluitend gebaseerd zijn op de eigenlijke vertaling die tot stand komt, maar er kunnen grote bijkomende voordelen gehaald worden uit de toevoeging van:

 1. data mining van bestaand meertalig materiaal van de klant en
 2. integratie van bestaande meertalige woordenlijsten van de klant

Voor elke volgende opdracht voor dezelfde klant wordt het vertaalgeheugen gebruikt om bijkomende documenten te vertalen. Ondertussen wordt het vertaalgeheugen dan ook uitgebreid, waardoor het steviger en betrouwbaarder wordt.

Op het einde van elke opdracht worden cruciale termen (termen die mogelijk enkel voor die specifieke klant worden gebruikt) nog eens extra nagekeken in samenwerking met de klant, om ervoor te zorgen dat ons vertaalgeheugen zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk is. Uit ervaring hebben we geleerd dat de beste resultaten uit een actieve dialoog met experts in het bedrijf van de klant worden gehaald.

Uiteraard worden alle gegevens van de klant vertrouwelijk behandeld. Databanken van onze klanten worden enkel gebruikt voor latere opdrachten voor dezelfde klant. We maken daar enkel een uitzondering op als teksten en vertalingen openbaar bezit zijn en als de klant er expliciet zijn goedkeuring voor heeft gegeven.

Welke voordelen haalt mijn organisatie daaruit op lange termijn?

Onze klanten halen veel voordelen uit deze naadloze integratie van de meest recente technologieën, dankzij:

 • de sterk gereduceerde tijd die het personeel van onze klant moet besteden aan de revisie van de afgeleverde tekst. Dankzij het gebruik van ons ‘vertaalgeheugen’ zorgen we ervoor dat uw revisies van eerdere vertalingen worden ‘onthouden’ en onmiddellijk worden geïntegreerd in volgende opdrachten.
 • de consistentie in alle bedrijfscommunicatie. Dezelfde meertalige communicatie wordt elke keer weer op een consistente manier gebruikt. Zo wordt de consistentie van al uw communicatie verbeterd op het vlak van stijl en taalkunde, zodat uw boodschap duidelijker en overtuigender overkomt op uw klanten.
 • directe kostenbesparingen voor vertalingen. De vertaling van volgende documenten kan sneller gebeuren door de opbouw van een vertaaldatabank voor elke klant, die telkens wordt uitgebreid en verbeterd. We laten onze klanten meegenieten van alle kostenbesparingen die daaruit voortvloeien.

Andreea Mohan

Taylor Wessing LLP

We are very pleased with the services provided by Rosetta Translations. They always send very prompt responses, transparent prices and deliver their work product at the highest standards.

More Testimonials

Jackie Brook, Sr Product Manager

American Express

Thank you very much for your prompt and efficient service.

More Testimonials

Conor McLarnon

Maximus Crushing and Screening

I have translated multiple projects with Rosetta now and I cannot emphasise how great the service they provide is; quality, turnaround time and pricing is the best I have found yet. The qualities of translations we receive are of the highest standard and communication from the start of a project to the end is consistent.

For a company looking into translations, I would highly recommend Rosetta as first pick, as the support and service they provide is first class.

More Testimonials

Vraag een gratis offerte aan

© 2024 Alle rechten voorbehouden
Rosetta Translation, 133 Whitechapel High St, London E1 7QA · 0207 248 2905