Vertrouwelijkheid

Vraag een gratis offerte aan

Recent nieuws

We beseffen hoe belangrijk vertrouwelijkheid is voor al onze klanten. Elke opdracht zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld. In sommige gevallen is het nodig om als voorzorgsmaatregel bijkomende stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld:

Bescherming van de naam van de klant

  • Onze projectmanager verbergt de naam van de klant alvorens hij de documenten verdeelt onder onze professionele vertalers en/of ervaren professionals.

Bescherming van intellectueel kapitaal

  • De documenten van de klant worden opgesplitst en vervolgens verdeeld onder professionele vertalers en/of ervaren professionals, zodat geen van hen over het volledige document beschikt.
  • De revisie wordt uitgevoerd door een gepensioneerde professional of een professional die niet langer in de sector actief is. De keuze van de revisor kan met de klant worden besproken om tot de beste keuze te komen volgens de vereisten van elke klant en/of opdracht.

Bescherming van marktgevoelige informatie

  • Indien nodig wordt een formele vertrouwelijkheidovereenkomst ondertekend en wordt het aantal professionele vertalers en/of ervaren professionals tot het absolute minimum beperkt.

We garanderen dat we de vertrouwelijke documenten van onze klanten te goeder trouw behandelen. Gelieve ons in te lichten als en wanneer er meer voorzorgsmaatregelen nodig zouden zijn.

Jackie Brook, Sr Product Manager

American Express

Thank you very much for your prompt and efficient service.

More Testimonials

David Savell

Bark & Co Solicitors

I have been extremely happy with your fast, efficient, low cost and friendly service which has been received well by both myself and my client

More Testimonials

Onze accreditaties

©2017 Alle rechten voorbehouden